NEBULÓ GYERMEK-, IFJÚSÁGVÉDELMI ÉS
KÉPESSÉGFEJLESZTŐ ALAPÍTVÁNY

Az oldal frissítve 2015. március 5-én

A NEBULÓ Gyermek-, Ifjúságvédelmi és Képességfejlesztő Alapítvány kuratóriumát 2014. március 31-én az alapítók megújították.

Az alapítvány kuratóriumi elnöke Tusnádiné Kiss Erzsébet lett. A kuratórium tagjainak Bódi Jánosnét, Dr. Hülber Csabát, Lenkeiné Hegedűs Ritát,
Süki Csabánét, Szűcsné Krecskó Anikót és Unghváry Lászlónét választották meg az alapítók.

Az alapítvány székhelye a 3014 Hort, Rákóczi Ferenc út 56. szám
alá került áthelyezésre.

Az alapítvány céljai változatlanok. Így többek között:

  • a Horti Batthyány József Általános Iskola tanulóinak tanórán kívüli szabadidős tevékenységének támogatása (pl.: versenyek nevezési díjának befizetése, helyi iskolai kulturális rendezvények támogatása),

  • a körzeti szintű versenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulók, csapatok jutalmazása,

  • helyi, iskola által rendezett versenyek lebonyolítása,

  • tantermek szakmai-technikai ellátottsága fejlesztésének segítése,

  • nyelvtanulás elősegítése érdekében tárgyi eszközök beszerzése.

Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében kéri Önöket, hogy támogassák a horti gyermekek lehetőségeinek bővítését az alábbiakkal:

  • Rendelkezzenek személyi jövedelemadójuk 1%-áról!
    Az alapítvány adószáma: 18585557-1-10

  • Vállalkozóként pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokkal, ingyenes szolgáltatásokkal támogathatják az alapítványt.

  • A horti önkormányzat pénzbeli hozzájárulása a horti nonprofit szervezetek működéséhez.

Az alapítvány közhasznú tevékenységet végez, ezért működése nyilvános. Felvilágosítást az alapítvány kuratóriumának elnöke,
Tusnádiné Kiss Erzsébet ad a +3630/985-4086-os telefonszámon.

Közhasznúsági jelentés (2013. évi elszámolás)

Közhasznúsági jelentés (2012. évi elszámolás)

 

fel az oldal tetejére